26 Luty 2020
Nasze kierunki w roku szkolnym 2019/20

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

Plan lekcji (.pdf)

Matura 2019 (.pdf)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Egzamin maturalny i zawodowy 2019

ORE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Oferta Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Szkoła dzisiaj

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych (dawniej Zespół Szkół nr 2) w Jaśle to szkoła sięgająca tradycją końca XIX wieku. Początkowo popularnie zwana "Naftówką" kształciła pracowników znajdujących zatrudnienie w przemyśle naftowym.

Po II wojnie światowej stała się jedną z nielicznych placówek na Podkarpaciu, która zajmowała się dokształcaniem młodocianych pracowników dla "rzemiosła" i zakładów pracy.

Obecnie, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, we współpracy z rzemieślnikami, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle kształci młodzież w kierunkach spożywczych i usługowych, tj.

  • technik technologii żywności - o specjalnościach: piekarsko - cukierniczej, analiza produktów żywnościowych, żywienie dietetyczne, przemysł owocowo - warzywny;
  • technik technologii odzieży: o specjalnościach: stylista ubioru, wizażysta;
  • technik usług fryzjerskich o specjalności fryzjerstwo damskie.

Wszystkie technika kształcą w oparciu o podbudowę programową szkoły gimnazjalnej.

Szkoła posiada również  Technikum Uzupełniające kształcęce w wyżej wymienionych kierunkach - program opiera się o podbudowę szkoły zawodowej.

Natomiast w szkole zawodowej Zespół Szkół nr 2 kształci młodzież we wszystkich możliwych zawodach, tj. ślusarz, sprzedawca, fryzjer, cukiernik, piekarz, rzeźnik - wędliniarz, fotograf, zegarmistrz, złotnik, jubiler, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, monter instalacji i urządzeń gazowych, krawiec, kucharz, tapicer, stolarz, kelner, kominiarz, florysta i każdym innym zawodzie unikalnym.

Ponieważ zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, dlatego uczniowie co miesiąc otrzymują wynagrodzenie, mają opłaconą składkę ZUS (emerytalną i zdrowotną), okres nauki liczy się do stażu pracy.

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle prowadzi Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który jest publiczną placówką umożliwiającą uzyskanie wiedzy ogólnozawodowej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Do celów i zadań Ośrodka należy:

  • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
  • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nie uczęszczających do szkoły - w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika
  • doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.

W dalszym ciągu rozwijamy bazę dydaktyczną, systematycznie ją unowocześniając i modernizując, w celu lepszego i nowocześniejszego kształcenia naszych uczniów.

Postawiliśmy na jakość. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy zawodowe na szczeblu centralnym, wojewódzkim, regionalnym a nawet europejskim. Startują w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, np. z technologii żywności, przetwórstwa i obróbki mięsa, fryzjerstwa.

Szkoła to także młodzi ludzie, których charaktery dopiero się kształtują, dlatego praca wychowawcza stała się dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle zadaniem priorytetowym. Każdy uczeń jest podmiotem, "szlachetnym kamieniem", który trzeba oszlifować, dlatego dla nich prowadzone są liczne, pozalekcyjne zajęcia dodatkowe. To w nich rozbudzamy humanitaryzm, poszanowanie tradycji i wartości chrześcijańskich, szacunek dla drugiego człowieka.

Dbamy o ich wychowanie w duchu patriotyzmu. Pokazujemy czym jest odpowiedzialność, nie tylko w pracy zawodowej, ale również w życiu prywatnym. Przedstawiamy im sens nauki, pracy - dla siebie, dla Ojczyzny, dla Rodziny. Uświadamiamy, że to Oni - młodzi, odpowiedzialni, wykształceni - są przyszłością Polski.

e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia