BENE MERITUS 2019
Dodane przez admin dnia 07. czerwiec 2019 08:30:13

     Najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego 4 czerwca 2019 r. otrzymali wyróżnienia "Bene meritus - dobrze zasłużony" z rąk Starosty Jasielskiego  Adama Pawlusia.

     W tym roku to prestiżowe wyróżnienie zdobyło 10 młodych, zdolnych uczniów, w tym uczennica naszej szkoły – Paulina Ziomek, która zdobywa bardzo dobre wyniki w nauce, jest zaangażowaną w działalność SU, bierze udział w licznych konkursach szkolnych, jest osobą koleżeńską i otwartą na potrzeby innych ludzi.

Pozostali nagrodzeni uczniowie to:

Wszystkim „dobrze zasłużonym” życzymy dalszych sukcesów. 

 


Treść rozszerzona

     Najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego 4 czerwca 2019 r. otrzymali wyróżnienia "Bene meritus - dobrze zasłużony" z rąk Starosty Jasielskiego  Adama Pawlusia.

     W tym roku to prestiżowe wyróżnienie zdobyło 10 młodych, zdolnych uczniów, w tym uczennica naszej szkoły – Paulina Ziomek, która zdobywa bardzo dobre wyniki w nauce, jest zaangażowaną w działalność SU, bierze udział w licznych konkursach szkolnych, jest osobą koleżeńską i otwartą na potrzeby innych ludzi.

Pozostali nagrodzeni uczniowie to:

Wszystkim „dobrze zasłużonym” życzymy dalszych sukcesów. 

     Celem wyróżnienia „Bene meritus” przyznawanego przez Zarząd Powiatu w Jaśle jest nagradzanie tych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych - którzy nie tylko osiągają znakomite wyniki w nauce, ale reprezentują swoją szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach i turniejach, angażują się w działalność samorządu szkolnego, są organizatorami życia szkoły, propagują wśród rówieśników wartościowe formy rozwijania zainteresowań, rozrywki i rekreacji oraz wykazują pomoc, życzliwość i uczynność w stosunku do kolegów.

     Kandydatów do wyróżnienia „Bene meritus” zgłaszają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, zaś Rada Pedagogiczna każdej szkoły wyłania jednego ucznia i przedstawia go Zarządowi Powiatu w Jaśle wraz z prezentacją jego osiągnięć.

     Gospodarzem uroczystości w tym roku była już po raz trzeci nasza szkoła, która zajęła się oprawą artystyczną oraz przygotowaniem poczęstunku dla zacnych gości wśród, których byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaśle, wyróżniona młodzież wraz z rodzicami i dyrektorami szkół.

 

<<FOTOGALERIA>>