Konferencja naukowa w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Dodane przez admin dnia 09. styczeń 2019 19:00:00

,,Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół”

 

     Pod takim hasłem 8 stycznia 2019 r. w ZSUiS w Jaśle odbyła się II konferencja poświęcona pamięci mieszkańców Podkarpacia, którzy nieśli pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Celem spotkania, które przede wszystkim skierowane było do uczniów szkół średnich z powiatu jasielskiego, było uświadomienie im, że podczas wielkich katastrof dziejowych, w czasach rozpadu wartości humanistycznych, należy starać się żyć dobrze, bo to jest jedyna gwarancja ocalenia.

     Uroczystość rozpoczęła się przed budynkiem Sądu Rejonowego w Jaśle, gdzie 5 stycznia 2018r. odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Eleonory Goleń i innych mieszkańców powiatu jasielskiego, którzy podczas II wojny światowej, pomimo grożącej im śmierci, do końca pozostali wierni ideałom chrześcijańskim , odnajdując człowieczeństwo w świecie zła i terroru hitlerowskiego. Gotowi byli, nawet za cenę własnego życia, ratować tych, których skazano na zagładę.


Treść rozszerzona

,,Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół”

 

     Pod takim hasłem 8 stycznia 2019 r. w ZSUiS w Jaśle odbyła się II konferencja poświęcona pamięci mieszkańców Podkarpacia, którzy nieśli pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Celem spotkania, które przede wszystkim skierowane było do uczniów szkół średnich z powiatu jasielskiego, było uświadomienie im, że podczas wielkich katastrof dziejowych, w czasach rozpadu wartości humanistycznych, należy starać się żyć dobrze, bo to jest jedyna gwarancja ocalenia.

     Uroczystość rozpoczęła się przed budynkiem Sądu Rejonowego w Jaśle, gdzie 5 stycznia 2018r. odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Eleonory Goleń i innych mieszkańców powiatu jasielskiego, którzy podczas II wojny światowej, pomimo grożącej im śmierci, do końca pozostali wierni ideałom chrześcijańskim , odnajdując człowieczeństwo w świecie zła i terroru hitlerowskiego. Gotowi byli, nawet za cenę własnego życia, ratować tych, których skazano na zagładę.

     Przybyłych na uroczystość przedstawicieli Senatu i Sejmu- panią Alicję Zając, pana Bogdana Rzońcę, rodzinę państwa Goleniów, Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. Mniejszości Narodowych- panią Małgorzatę Mąkę –Onyszkiewicz, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego-pana Jerzego Borcza, przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej o/Rzeszów - pana Michała Kalisza,  Dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle – pana Mariusza Świątka, Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego – pana Mariana  Stoja, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w Jaśle – panią Krystynę Domaradzką, dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu jasielskiego, przedstawicieli służb mundurowych i młodzieży szkolnej, uroczyście powitał Starosta Powiatu Jasielskiego – pan Adam Pawluś. W trakcie przemówienia przypomniał dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się w tym miejscu 5 stycznia 1943r.,gdy hitlerowcy zamordowali Eleonorę Goleń za to, że udzieliła pomocy żydowskiej dziewczynce. W hołdzie zamordowanej i innym bohaterom niosącym pomoc Żydom w czasie II wojny światowej przedstawiciele zgromadzonych złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą, a uczniowie szkoły mundurowej zaciągnęli uroczystą wartę.

     Następnie goście przeszli do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych. Zgromadzonych serdecznie powitała pani dyrektor Renata Skórka i zaprosiła do wysłuchania dalszej części  konferencji tematycznej, w trakcie której młodzież ZSUiS zaprezentowała krótką część artystyczną, a  Dominika Owczarska - uczennica klasy  trzeciej technikum technologii odzieży wygłosiła prelekcję na  temat  tragicznych losów rodziny Ulmów z Markowej, przybliżyła również losy innych mieszkańców Podkarpacia, którzy ponieśli śmierć za udzielanie pomocy Żydom. Pomocą merytoryczną służyła uczennicy pani Ewa Rączka- nauczycielka historii w ZSUiS.

O społeczności żydowskiej w Jaśle przed II wojną światową i o jej losach w czasie wojny interesująco, z nutką dygresji, opowiadał pan Mariusz Świątek – dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Natomiast przedstawiciel IPN-u O/Rzeszów pan Michał Kalisz wygłosił ciekawy referat na temat: ,,Pomoc mieszkańców Podkarpacia udzielana Żydom w czasie II wojny światowej.”

Na zakończenie Starosta Powiatu Jasielskiego pan AdamPawluś  podsumował konferencję. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania i wzięli w niej udział.

 Zaproszeni goście udali się na ,,nietypowy” poczęstunek, który przygotowali dla nich uczniowie z klas technikum technologii żywności.

 

<<FOTOGALERIA>>