"Wola narodu jest moim prawem"
Dodane przez admin dnia 10. listopad 2018 15:00:00

„Wola narodu jest moim prawem"

Gen. Józef Haller

     Stu lecie odzyskania niepodległości było okazją do świętowania naszej społeczności szkolnej  i oddania hołdu naszemu   patronowi Gen. Józefowi Hallerowi w dniu 9 listopada 2018r.  Gen. Józef Haller był   jedną z najwybitniejszych  i najważniejszych osobistości tworzących zręby Niepodległości II Rzeczypospolitej. 


Treść rozszerzona

„Wola narodu jest moim prawem"

 Gen. Józef Haller

     Stu lecie odzyskania niepodległości było okazją do świętowania naszej społeczności szkolnej  i oddania hołdu naszemu   patronowi Gen. Józefowi Hallerowi w dniu 9 listopada 2018r.  Gen. Józef Haller był   jedną z najwybitniejszych  i najważniejszych osobistości tworzących zręby Niepodległości II Rzeczypospolitej.

     Uroczyste spotkanie dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i wszystkich uczniów odbyło się przy tablicy poświęconej naszemu patronowi gen. Józefowi Hallerowi.  Uroczystość  rozpoczęła się od  postawienia warty honorowej przy obelisku z tablicą poświęconą patronowi.  Wprowadzono poczet sztandarowy  oraz poczet flagowy, który dokonał uroczystego wciągnięcia flagi państwowej  na maszt i odśpiewano polski  hymn.  Następnie dyrektor szkoły  mgr Renata Skórka w asyście uczennic złożyła kwiaty i znicze pod tablicą.  Grupa uczniów zaprezentowała część artystyczną tj. montaż słowno – muzyczny poświęcony życiu i działalności gen. Józefa Hallera. Po wysłuchaniu pieśni  patriotycznych młodzież z nauczycielami powróciła na zajęcia edukacyjne.

 

<<FOTOGALERIA>>