Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Dodane przez admin dnia 08. listopad 2018 22:36:23

(Strona w trakcie opracowywania)

1. Technik chłodnictwa i klimatyzacji jest to nowy zawód wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2015 roku w związku z prężnym rozwojem branży zajmującej się produkcją i usługami w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji. Technik chłodnictwa i klimatyzacji zdobywa kwalifikacje niezbędne do instalacji, obsługi oraz modernizacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, mieszkalnych i w transporcie. Nabywa umiejętności w zakresie montażu i instalacji sprężarek, termostatów, agregatów i izolacji termicznych. Potrafi programować urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne oraz montować połączenia, układy hydrauliczne i pneumatyczne, zespoły i mechanizmy urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych. Oferta nauki w tym zawodzie kierowana jest do absolwentów szkół podstawowych.

2. Informacje dodatkowe

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

4. Sylwetka absolwenta

Technik chłodnictwa i klimatyzacji może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach. Może pracować jako samodzielny specjalista lub członek większego zespołu, jako monter zakładowy składający i kompletujący urządzenia w bazie lub jako instalator pracujący u klienta.

Może zajmować się planowaniem, projektowaniem zespołów urządzeń i układów stosownym, do bardzo szczególnych potrzeb lub wykonywaniem montażu przygotowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych albo ich serwisowaniem.


 

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające  kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika chłodnictwa i klimatyzacji. Egzamin maturalny daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

5. Technki chłodnictwa i klimatyzacji znajdzie zatrudnienie w:

Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć naukę na wyższej uczelni, może prowadziæ własną działalność gospodarczą lub pracować w zakładach zajmujących się montażem, eksploatacją , serwisem i naprawą urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w zakładach produkujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, w przedsiębiorstwach handlujących urządzeniami chłodniczymi, grzewczymii klimatyzacyjnymi, w warsztatach naprawczych AGD, zakładach produkujących sprzęt AGD, w serwisach klimatyzacji samochodowej.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia