Cukiernik
Dodane przez admin dnia 04. listopad 2018 21:58:38

1.      Cukiernik to ciekawy i atrakcyjny, zawód związany z otrzymywaniem różnego rodzaju słodyczy według tradycyjnych i nowatorskich technologii oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.  W kompetencjach cukiernika jest wytwarzanie różnych ciast, ciasteczek, tortów, lodów, deserów, wyrobów z czekolady czy karmelu i wielu innych. Zawód ten daje możliwość wykazania się kreatywnością podczas opracowywania i wykonywania atrakcyjnych, gustownych dekoracji z różnorodnych materiałów cukierniczych,

 

2.      Informacja dodatkowe

Szkoła proponuje uczniom kształcącym się w zawodzie cukiernik specjalnośćtworzenie i dekoracja deserów.

W szkole organizowane są również szkolenia i warsztaty dla uczniów z zakresu nowych technik i technologii w cukiernictwie.

Propozycje te dają naszym uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Dzięki temu od wielu lat z powodzeniem startują oni w konkursach cukierniczych, m.in. w konkursie „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik”, zdobywając w nim wysokie miejsca.

Dodatkowa oferta szkoły to dla absolwentów nie tylko możliwość zdobycia nowych kompetencji, ale również kolejny atut na rynku pracy.

 

3.      Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

­    SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

 

4.      Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu nauki na kierunku cukiernik, absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a)        przeprowadzanie oceny jakości surowców i gotowych wyrobów cukierniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)        dobieranie surowców, dodatków i sprzętu niezbędnego podczas wytwarzania wyrobów cukierniczych,

c)        przygotowywanie stanowiska pracy i planowanie procesu produkcji wyrobów cukierniczych,

d)       wytwarzanie półproduktów i wyrobów ciastkarskich i cukierniczych w oparciu o receptury i zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

e)        obsługiwania i kontrolowania pracy urządzeń cukierniczych,

f)         projektowanie i wykonywanie dekoracji z różnorodnych materiałów cukierniczych,

g)        przeprowadzanie procesu magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych oraz przygotowywanie ich do sprzedaży,

 

5.      Cukiernik znajdzie zatrudnienie w:

a)        zakładach rzemieślniczych takich jak: ciastkarnie, cukiernie, lodziarnie, piekarnie wytwarzające wyroby cukiernicze i półcukiernicze,

b)        zakładach przemysłowych branży cukierniczej,

c)        deserowniach działających przy restauracjach,

d)       punktach sprzedaży wyrobów cukierniczych.

Absolwent kończący szkołę na tym kierunku może również:

­    wybrać dalsze kształcenie w Szkole Branżowej II stopnia na kierunku technik technologii żywności, uzupełniając kwalifikację 2: TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych,

­   prowadzić własną działalność gospodarczą, np. cukiernię, ciastkarnię, lodziarnię, itp.

 

6.      Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła dysponuje zmodernizowanymi i nowocześnie wyposażonymi pracowniami: technologiczną i cukierniczą, w których uczniowie kierunku cukiernik zdobywają swoje praktyczne umiejętności zawodowe i zapoznają się ze specyfiką pracy w zawodzie. Istnieje też możliwość odbywania praktyk zawodowych w zakładach cukierniczych u pracodawców.

 

CUKIERNIK - warunki kształcenia (prezentacja pdf)