22 Styczeń 2019
Nasze kierunki w roku szkolnym 2017/18

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły

ZSUiS - opisy zawodów

Z życia szkoły

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY ODiDZ

Plan rozwoju ZSUiS

Informacje dla gimnazjalistów

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

Plan lekcji (.pdf)

Matura 2018 (.pdf)

Wykaz podręczników 2018/2019

Egzamin maturalny i zawodowy 2019

ORE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Oferta Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodu w naszej szkole
Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodu w naszej szkole

     ZSUiS jest jednym z beneficjentów edukacyjnych projektów unijnych, które są realizowane przez Powiat Jasielski z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014 –2020:

 • Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej
 • Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu

     W naszej szkole 5 kwietnia 2018 r. odbyła się prezentacja nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego, które zostały wyposażone w ramach w/w projektów w sprzęt nowej generacji i zgodnie z wymogami technologicznymi. W prowadzonym przez p. dyr. Renatę Skórkę spotkaniu wzięli udział: Starosta Jasielski Adam Pawluś, dyrektorzy szkół i jednostek podlegających Starostwu Powiatowemu w Jaśle, rodzice, nauczyciele oraz  uczniowie naszej szkoły. Po multimedialnym przedstawieniu efektów wdrażania projektów i krótkiej dyskusji, uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia poszczególnych pracowni zawodowych, odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. 

Unowocześniono następujące pracownie:

 • Analizy żywności.
 • Technologiczna – cukiernik.
 • Cukiernicza.
 • Technologii gastronomicznej / warsztaty szkolne.
 • Projektowania i modelowania odzieży.
 • Technologii i wytwarzania odzieży / warsztaty szkolne,
 • Włókiennicza / materiałoznawstwa odzieżowego,
 • Projektowania i estetyki,
 • Technologiczna i analizy biologiczno-chemicznej,
 • Pracownia fryzjerska,
 • Języków obcych zawodowych.

Projekty oprócz doposażenia pracowni zawodowych obejmowały również szkolenia dla nauczycieli i uczniów. Nauczyciele z kierunków: fryzjerskiego, odzieżowego i spożywczego wzięli udział w  następujących formach doskonalenia zawodowego:

 •  „Torty artystyczne” - wrzesień 2017
 • „Styl angielski w cukiernictwie” – listopad 2017
 • Czekolada – praliny formowane” – kwiecień 2017
 • „Trychologia w praktyce fryzjerskiej. Diagnostyka skóry głowy. Metody wspomagające leczenie chorób skóry i włosów” – kwiecień 2017
 • „Zanieczyszczenia żywności” – listopad 2017
 • CUT&COLOUR indywidualnie, techniki strzyżeń i koloryzacji – szkolenie instruktorskie” – lipiec 2017
 • „Stylizacja i koloryzacja modowa i na potrzeby reklamy” – sierpień 2017
 • „Nowoczesne metody przedłużania, zagęszczania i uzupełniania owłosienia – szkolenie instruktorskie” – listopad 2017
 • „Visual merchandising I i II stopień” listopad/grudzień 2017
 • Studia podyplomowe: „Chemia technologii fryzjerskich” – (w  trakcie realizacji)

 Dla uczniów przeprowadzono 12 szkoleń, w które zaangażowanych było 172 osoby:

 • Staże zawodowe w zawodach: technik technologii żywności, technik technologii odzieży, technik usług fryzjerskich – lipiec/sierpień 2017.
 • „Barman – barista” – czerwiec 2017
 • „Kelner” – kwiecień 2017 
 • „Carving” – wrzesień 2017
 • „Obsługa kas fiskalnych” – listopad 2017
 • „Wizaż i autoprezentacja” – kwiecień 2017
 • Przedłużanie i zagęszczanie włosów – przekrój 15 metod – warsztaty z 4 metod” – listopad 2017
 • „Alternatywne techniki strzyżeń” –czerwiec 2017
 • „Koki i upięcia” – kwiecień 2017
 • „Kurs rysunku żurnalowego” – marzec 2018
 • „Zajęcia laboratoryjne z zakresu analizy żywności” – czerwiec 2017
 • „Zajęcia laboratoryjne – Kosmetyka naturalna w praktyce” – czerwiec 2017

 

Pracownia analizy żywności

W pracowni analizy żywności młodzież zdobywa umiejętności z zakresu analizy technicznej żywności określone w kwalifikacji T.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. Zajęcia dla uczniów klas 3 i 4 technikum kształcących się w zawodzie technik technologii żywności.

Do pracowni zakupiono:

a) sprzęt laboratoryjny umożliwiający odważanie, odmierzanie i przygotowanie próbek badanej żywności do analiz - wagi, mieszadła magnetyczne, pipety automatyczne, homogenizator laboratoryjny

b) sprzęt do analizy mikrobiologicznej żywności służący do hodowli i obserwacji drobnoustrojów - cieplarka, mikroskopy.

c) sprzęt do analizy instrumentalnej pozwalający na szybkie zbadanie określonych cech jakościowych żywności lub oznaczenie zawartości danego składnika w badanym produkcie spożywczym - wagosuszarka, krioskop, spektrofotometr, wilgotnościomierz, refraktometry, areometry.

d) dygestorium – umożliwia bezpieczne wykonywanie analiz, podczas których obecne są substancje dymiące lub drażniące.

e) sprzęt komputerowy i audiowizualny ułatwiający prowadzenie procesu dydaktycznego.

 

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni uczniowie zapoznają się z metodami analizy klasycznej (chemicznej) oraz instrumentalnej, które wykorzystuje się podczas oceny jakości surowców i wyrobów gotowych, monitorowania zmian zachodzących podczas ich przechowywania, a także w celu kontrolowania przebiegu procesów produkcji artykułów spożywczych.

Pracownia technologiczna – cukiernik

W pracowni technologicznej dla uczniów kształcących się w zawodzie cukiernik odbywają się zajęcia teoretyczne i ćwiczeniowe w ramach kwalifikacji zawodów T.4 – cukiernik. Zajęcia odbywają się w klasach technikum technologii żywności  oraz w klasach branżowych I stopnia.  

Pracownia technologiczna w ramach projektu została wyposażona w następujące urządzenia i sprzęty:

a) wyposażenie ogólnodydaktyczne: biała tablica suchościerna i tablica flipchart
b) wyposażenie w przyrządy kontrolno-pomiarowe: wagi, termometry igłowe, higrometry, psychrometr, pirometry.

c) wyposażenie w sprzęt komputerowy i multimedialny składający się z komputera stacjonarnego Internetu oraz 15 laptopów z oprogramowaniem biurowym i z dostępem do Internetu.

Zakupiono również wentylator wyciągowy do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza – klimatyzator.

Wszystkie nabyte urządzenia będą służyły przygotowaniu uczniów do egzaminu zawodowego z kwalifikacji T.4 – cukiernik oraz do prowadzenia zajęć wyrównawczych, kółek pozalekcyjnych, zajęć dodatkowych przygotowujących młodzież do konkursów cukierniczych oraz egzaminów próbnych.

Sprzęt komputerowy uatrakcyjni zajęcia z technologii ciastkarskiej i technologii trwałych wyrobów cukierniczych poprzez przeglądanie nowości technologicznych
w zakładach pracy, oglądanie filmów instruktażowych, tworzenie prezentacji multimedialnych, ćwiczenia z zakresu pracowni magazynowej przy pomocy programów biurowych.

 

Pracownia cukiernicza

W pracowni odbywają się zajęcia dla uczniów klas 1, 2 i 3 technikum kształcących się w zawodzie technik technologii żywności oraz szkoły zawodowej w zawodzie cukiernik. Podczas praktycznej nauki zawodu młodzież kształci umiejętności z zakresu kwalifikacji T.4 – Produkcja wyrobów cukierniczych.

Pracownię wyposażono w nowoczesne stanowiska dydaktyczne, które ułatwią uczniom dostęp do wykorzystywanych przez pracodawców technologii i narzędzi, ponadto umożliwią prowadzenie zajęć tradycyjnymi metodami produkcji wyrobów cukierniczych, a także uwzględniają nowoczesne trendy na rynku.

a) stanowiska do przygotowania surowców i półproduktów cukierniczych niezbędnych w technologii wykonywania ciast i wyrobów cukierniczych – miesiarki, miksery, wagi elektroniczne, zestawy naczyń ze stali nierdzewnej, zestawy noży, form i urządzeń do pomiaru parametrów technicznych

b) stanowiska do wypieku półproduktów i wyrobów gotowych - piec trzykomorowy, kuchenka mikrofalowa, frytownice do smażenia i opiekacze, nowoczesne foremki silikonowe i ze stali węglowej.

c) stanowisko do dekorowania wyrobów cukierniczych - lampy do karmelu, temperówki do czekolady, aerograf, fontanna do czekolady, maty silikonowe, formy do pralin, sprzęt do dekoracji w stylu angielskim oraz stoły ze stali nierdzewnej

d) stanowisko do przygotowania napojów - ekspres do kawy, sokowirówki do cytrusów, sokowirówka tłokowa, blendery.

 

Pracownia gastronomiczna

W pracowni odbywają się zajęcia dla uczniów klasy 1 szkoły branżowej I stopnia oraz klas 2 i 3 szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie kucharz. Podczas praktycznej nauki zawodu młodzież kształci umiejętności z zakresu kwalifikacji T.6 – Sporządzanie potraw
i napojów.

Dzięki środkom z projektu w pracowni wyodrębniono:

a) stanowiska do przeprowadzania obróbki wstępnej czystej surowców i półproduktów wyposażone, m.in. w urządzenia do rozdrabniania, mielenia i miksowania – roboty wieloczynnościowe, profesjonalne zestawy noży, desek i naczyń ze stali nierdzewnej.

b) stanowiska do przygotowania potraw i napojów wyposażone, m. in. w stoły robocze ze stali nierdzewnej oraz szafy z przesuwnymi drzwiami na naczynia, zlewy z półkami, kuchenki indukcyjne, zmywarkę do naczyń, chłodziarkę, urządzenie bakteriobójcze do dezynfekcji jaj.

c) stanowiska do obróbki termicznej potraw – wyposażone w wysokiej klasy piec konwekcyjny, kuchenki indukcyjne, mikrofalowe, elektryczne frytkownice i opiekacze.

d) stanowisko do nauki usług kelnerskich i barmańskich, służące do zapoznania się
z technikami sporządzania napojów, koktajli oraz sposobami ich serwowania. Wyposażenie stanowią warniki do wrzącej wody, blendery do koktajli, kostkarki i misy do lodu, shakery, tace kelnerskie oraz szkło.

Wyposażenie stanowisk dydaktycznych w pracowni gastronomicznej umożliwia zdobycie praktycznych podstaw technik i technologii sporządzania potraw i napojów, a także przeprowadzania oceny organoleptycznej przygotowanych wyrobów oraz sposobów ich podawania.

 

Pracownia technologii i wytwarzania odzieży

W pracowni odbywa się kształcenie w zawodzie technik przemysłu mody. Zajęcia realizowane są w ramach następujących przedmiotów: technologie wytwarzania odzieży, pracownia projektowania odzieży, organizacja procesów produkcyjnych, pracownia wytwarzania odzieży

Środki z projektu umożliwiły doposażenie pracowni w:

a) maszyny szwalnicze - maszyny stębnowe, maszyny łańcuszkowe, overlocki 5–nitkowe, dziurkarkę bieliźnianą, maszynę drabinkową (randerkę). Oprzyrządowanie maszyn - zestawy stopek, zwijacze, lamowniki, liniały, szpulki. Maszyny umożliwiają tworzenie rozciągliwych szwów, szycie z jednoczesnym obrzucaniem, konfekcjonowanie dzianin, automatyczne tworzenie dziurek. Dodatkowe oprzyrządowanie usprawnia proces szycia.

b) stanowiska obróbki parowo-cieplnej - stoły z wytwornicą pary i żelazkami, prasulce, szczotkę elektryczno-parową, parowiec, demineralizator wody, maszynę stabilizującą.  Urządzenia usprawniają proces klejenia i prasowania. Usuwają zagniecenia, połysk oraz ułatwiają prasowanie materiałów z włosem. Umożliwiają również prasowanie wyrobów na wisząco oraz odświeżanie tekstyliów.

c) narzędzia i przybory krawieckie - nożyce zwykłe i ząbkowane, noże krążkowe i maty do krojenia, magnetyczne poduszki do igieł , miary krawieckie. Narzędzia zapewniają komfort wykrawania materiałów, w tym krojenie precyzyjne elementów patchworku, usprawniają również proces ręcznego szycia.

Zakupione urządzenia i sprzęt multimedialny umożliwia wykonywanie w pracowni następujących zadań zawodowych, tj. obsługa maszyn i urządzeń odzieżowych,  projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, organizowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, opracowywanie dokumentacji produkcyjnej oraz projektowanie
i szycie kolekcji strojów na pokazy mody.

 

Pracownia materiałoznawstwa odzieżowego

W pracowni odbywają się zajęcia z materiałoznawstwa odzieżowego. Podczas lekcji uczniowie klas odzieżowych - technik przemysłu mody zdobywają niezbędną wiedzę
z zakresu surowców i wyrobów włókienniczych. Poznają właściwości i zastosowanie poszczególnych materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich.

Pracownia została wyposażona w sprzęt:
a) do badania parametrów powietrza –higrometr włosowy i psychrometr Augusta,
b) do rozpoznawania włókien w widokach wzdłużnych i przekrojach poprzecznych
 – mikroskopy z oprzyrządowaniem,
c) do rozpoznawania struktury wyrobów włókienniczych - lupki tkackie.

 

 Młodzież z technikum przemysłu mody w zakresie materiałoznawstwa odzieżowego  zdobywa wiedzę dotyczącą surowców włókienniczych, materiałów odzieżowych
i dodatków krawieckich oraz poznaje metody, jak je rozróżniać i określać ich właściwości oraz możliwości zastosowania. Wyposażenie w profesjonalny sprzęt pracowni ułatwi zgłębianie wiedzy przez uczniów, nauka stanie się ciekawsza, bo oparta o własne badania
i doświadczenia.  

 

Pracownia projektowania i modelowania odzieży 

W pracowni odbywają się zajęcia dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technik przemysłu mody. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu konstrukcji
i modelowania odzieży oraz projektowania i stylizacji ubiorów. W ramach tych przedmiotów uczniowie przygotowują się do egzaminów z kwalifikacji A.71 – Projektowanie
i wytwarzanie wyrobów odzieżowych  i A.74 - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 Pracownia została wyposażona w następujące  urządzenia:

a)      sprzęt komputerowy do obsługi programu komputerowego wspomagania projektowania odzieży i przygotowania procesu produkcyjnego.

b)      stoły kreślarskie wykorzystywane podczas projektowania modeli odzieżowych oraz konstrukcji i modelowania form odzieży oraz tablice magnetyczne.

c)      manekiny krawieckie i lustro ułatwiające wykonywanie I i II miary podczas wytwarzania odzieży oraz prezentacji ubiorów podczas pokazów mody i promocji szkoły.

d)     przybory kreślarskie do wykonywania konstrukcji i modelowania form odzieżowych.

Nowy sprzęt ułatwi uczniom wykonanie konstrukcji, modelowanie form odzieży,  opracowanie dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych, projektowanie procesu produkcyjnego. Dzięki sprzętowi komputerowemu z dostępem do Internetu
i oprogramowaniem wspomagającym proces produkcyjny odzieży młodzież pozna zasady działania firm odzieżowych i będzie miała możność tworzenia własnych kolekcji. 

 

Pracownia projektowania i estetyki

Pracownia projektowania i estetyki to nieoceniona pomoc w pogłębianiu umiejętności związanych z projektowaniem fryzur damskich i męskich, tworzeniem zestawień kolorystycznych włosów, szkicowaniem uczesań i opracowywaniem rysunków instruktażowych. W związku z tym do pracowni zakupiono – 15 laptopów i 1 komputer stacjonarny z programami antywirusowymi oraz programami do projektowania fryzur,
5 drukarek laserowych ze skanerem i kopiarką, rzutnik multimedialny, ekran do projektora multimedialnego, tablicę interaktywną, telewizor, pakiet programów biurowych, aparat fotograficzny, fotele obrotowe, główki treningowe męskie, stojaki przykręcane. Pracownię wyposażono również we wszelkiego rodzaju przybory przeznaczone do rysunku, które wykorzystywane są do szkicowania, rysowania i projektowania fryzur dowolnymi technikami rysowania:  zestawy ołówków różnej twardości, rapitograf, temperówki, gumki do ścierania, linijki, kredki pastelowe, ołówkowe i akwarelowe, flamastry, farby plakatowe, akwarelowe, pędzle, kolorowe tusze, węgle do rysowania, markery.

     Dzięki tak wyposażonej pracowni uczniowie zdobędą i utrwalą wiadomości na temat zasad projektowania fryzur w zależności od rodzaju profilu i kształtu sylwetki klienta salonu fryzjerskiego. Zakupiony sprzęt komputerowy i multimedialny oraz program do projektowania fryzur pomaga zdobywać praktyczne umiejętności w zaprojektowaniu odpowiedniej fryzury do określonego typu kolorystycznego oraz w analizie wyglądu klienta. Gotowe projekty fryzur przedstawiane są za pomocą sprzętu multimedialnego oraz kserokopii zdjęć.

 

Pracownia technologiczna i analizy biologiczno - chemicznej

W pracowni przeprowadzane są zajęcia dla uczniów klas o profilu fryzjerskim
z zakresu technologii fryzjerstwa, higieny i materiałów fryzjerskich.

Pracownia wzbogaciła się o główki fryzjerskie damskie i męskie, statywy, białą tablicę suchościerną, wagę laboratoryjną, mikroskop, higrometr włosowy, pH metr, trychometr, indykator.

Uczniowie dzięki nowym pomocom dydaktycznym będą mieli możliwość dogłębniej poznać teoretyczne podstawy fryzjerstwa, poparte ćwiczeniami praktycznymi, badaniami organoleptycznymi i doświadczeniami.

 

Pracownia fryzjerska

Pracownia fryzjerska służy do przeprowadzania praktycznych zajęć dla uczniów z technikum usług fryzjerskich przygotowujących się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji
 A. 19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich i A. 23 - Projektowanie fryzur.

Aby uczniowie naszej szkoły mogli sprostać wymogom ewoluującego rynku mody, wzrastającej potrzeby dbania o wygląd i nowym technologiom we fryzjerstwie, istniejącą pracownię fryzjerską doposażono w m. in. promienniki z funkcją ozonu, nowoczesne sauny, hełm, laser LED, aparaty do pielęgnacyjnego strzyżenia termicznego, dwustanowiskowe myjnie fryzjerskie, zestawy do przedłużania i zagęszczania włosów, nowe konsolety i fotele oraz drobny sprzęt fryzjerski, tj.: suszarki ręczne i hełmowe, aparaty do ondulacji żelazkowej (nowoczesne falownice, karbownice, prostownice oraz lokówki różnych typów i grubości).

Zakupiono plansze dydaktyczne, zestawy narzędzi fryzjerskich m.in. wysokiej jakości nożyce fryzjerskie klasyczne, do ślizgu, degażówki, pazury fryzjerskie, zestawy grzebieni, szczotek nanotermicznych, wałków, klipsy. Aby zajęcia w pracowni przebiegały zgodnie
z przepisami BHP i zasadami ergonomii uzupełniono stanowisko do dezynfekcji w autoklawy
i sterylizatory kulkowe.

Nowoczesne mikrokamery, o które wzbogacono pracownię pozwalają monitorować przebieg oraz zasadność wykonania konkretnych zabiegów fryzjerskich i upoglądowić ich efekty.

Nauka w pracowni fryzjerskiej wyposażonej w profesjonalny sprzęt, korzystanie
z  edukacyjnej Platformy fryzjerskiej STEP4HAIR pozwala na efektywne zgłębianie tajników fryzjerstwa i stylizacji, dobór odpowiednich elementów wizerunku do osoby, twórczą pracę przy projektowaniu i kreowaniu fryzur. Udział młodzieży w zajęciach praktycznych
z fryzjerstwa i wizażu oraz w szkolnych, ogólnokrajowych pokazach i konkursach fryzjerskich, umożliwia zdobywanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

 

Pracownie języków obcych

Pracownie do nauczania języków obcych zawodowych - j. angielskiego,
j. niemieckiego oraz j. rosyjskiego zostały wyposażone w stoliki z krzesłami dla uczniów oraz biurka dla nauczycieli. Klasopracownie zaopatrzono w białe tablice suchościerne, tablice flipchart, sprzęt komputerowy, telewizory LCD oraz tablice interaktywne. Wpłynie to na podniesienie poziomu jakości i atrakcyjności prowadzonych zajęć lekcyjnych oraz usprawni proces nauczania. Dzięki urządzeniom audiowizualnym oraz sprzętowi komputerowemu
z dostępem do Internetu nauczyciele będą mogli prowadzić ciekawe i atrakcyjne lekcje. Uczniowie będą mogli korzystać z platform edukacyjnych, dzięki którym zdobędą wiedzę dotyczącą realiów życia w innych krajach, wzbogacą słownictwo oraz treści języków obcych.

Udział naszej szkoły w projektach unijnych przyniósł wymierne korzyści – 11 pracowni szkolnych wyposażonych zostało w najnowocześniejszy sprzęt oraz środki dydaktyczne, które zapewniają uczniom i nauczycielom efektywną pracę w naturalnym środowisku pracy zawodowej. Wdrożone projekty przyczyniają się do uzyskania przez  uczniów dodatkowych kompetencji i umożliwiają odnalezienie się absolwentom na wymagającym rynku pracy, nie tylko w kraju, ale również za granicą.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia oraz dzięki interesującym pomocom dydaktycznym, poszerzyli swoje umiejętności, rozwinęli swój warsztat zawodowy oraz mają większe możliwości prezentacji własnych kwalifikacji.

Modernizacja infrastruktury naszej szkoły podniosła znacząco komfort i jakość pracy dydaktycznej szkoły oraz wpłynęła na poprawę jej wizerunku w środowisku lokalnym. Profesjonalnie wyposażone pracownie zwiększają atrakcyjność oferty naszej szkoły, zapewniają adekwatne i praktyczne wykształcenie dostosowując się  do wymagań współczesnego rynku pracy.

 

<<FOTOGALERIA>>

Przetłumacz stronę

Aktualna godzina
BIP i ePUAP
Losowa fotografia
Ostatnio dodane informacje
Nowy plan lekcji od ... 20.01.2019 10:58:41
Konferencja naukowa ... 09.01.2019 19:00:00
Razem na święta 03.01.2019 17:00:00
Międzyszkolny konkur... 18.12.2018 12:54:29
Nabór na szkolenia 14 16.12.2018 13:32:21
Dzień świątecznej cz... 05.12.2018 12:57:33
Ogólnopolska Olimpia... 27.11.2018 23:15:55
Najnowsze artykuły
Pomoc dla osób niepe...
Technik chłodnictwa ...
BS I st. - Fryzjer
Technik przemysłu mody
Technik usług fryzje...
Branżowa Szkoła I st...
Cukiernik
Odwiedziny gości
Dziś:36
Wczoraj:302
W tym tygodniu:338
W tym miesiącu:8,431
W tym roku:8,431
Wszystkich:1,890,300