28 Luty 2020
Nasze kierunki w roku szkolnym 2019/20

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

Plan lekcji (.pdf)

Matura 2019 (.pdf)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Egzamin maturalny i zawodowy 2019

ORE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Oferta Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Nadanie imienia i sztandaru Zespołowi Szkół Usługowych i Spożywczych
Nadanie imienia i sztandaru Zespołowi Szkół Usługowych i Spożywczych

W dniu 18 października 2012 roku odbyła się uroczystość nadania Zespołowi  Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle imienia generała Józefa Hallera.
Jest to pierwsza szkoła w powiecie jasielskim, która przyjęła za swojego patrona Józefa Hallera „człowieka czystych rąk i serca”, dowódcę  Błękitnej Armii, bohatera spod Kaniowa i Rarańczy, dla którego „służba ojczyźnie była najważniejszym prawem”.
Ten dzień był nie tylko świętem szkoły, ale wręcz świętem całej jasielskiej społeczności.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:

 • Jego Ekscelencja Ks. Bp. Edward Białogłowski
 • Pani Alicja Zając - senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pan Stanisław Piotrowicz - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pan Adam Kmiecik - Starosta Jasielski
 • Pan Bogusław Kręcisz - Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego
 • Pan Franciszek Miskowicz - Wicestarosta Jasielski
 • Pan Tadeusz Górczyk - Etatowy Członek Zarządu Powiatu
 • Pan Piotr Zoła - Naczelnik Wydziału Edukacji
 • Pan Zbigniew Dranka - Przewodniczący Komisji Edukacji
 • Pan Leszek Znamirowski - Wiceburmistrz Miasta Jasła
 • ppłk. Andrzej Nykiel - Komendant WKU w Jaśle
 • Pan Andrzej Wędrynowicz - Komendant Policji w Jaśle
 • Pani Teresa Szczygieł oraz Pan Leszek Krupnik - przewodniczący Ogólnopolskiego Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków
 • o. Krzysztof Kozioł - proboszcz parafii św. Antoniego
 • Delegacja Sióstr Zmartwychwstanek z Kęt z Matką Przełożoną
 • Panowie Wiesław Hap i Jacek Smolik wraz z drużynami harcerskimi
 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Jasielskiego
 • Emerytowani pracownicy szkoły wraz mgr. inż. Zbigniewem Maziarką - byłym długoletnim, zasłużonym dyrektorem szkoły

W uroczystości wzięli także udział reprezentanci:

 • Biura Poselskiego Pana Bogdana Rzońcy - posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Biura Poselskiego Pani Małgorzaty Marcinkiewicz - posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kuratora Podkarpackiego Pana Jacka Wojtasa 
 • Ogólnoświatowego Związku Sybiraków - Oddział Jasielski - Pan Władysław Kuźma

W związku z uroczystością okolicznościowe pisma i życzenia przysłali:

 • Pani Ewa Haller de Hallenburg - krewna gen. Józefa Hallera
 • Pani Małgorzata Chomycz - Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki
 • Pan Mirosław Karapyta - Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Pani Teresa Kubas - Hul - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Pan Wiesław Latoszek - Komendant Powiatowy PSP w Jaśle.

JE ks. bp. E. BiałogłowskiObchody rozpoczęto mszą świętą w Kościele o.o. Franciszkanów. Koncelebrze przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Edward Białogłowski, który wygłosił homilię poświęconą życiu i działalności gen. J. Hallera.

Przemarsz ulicami miasta
Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy przeszli w kolumnie honorowej na teren Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych. Miejsko - Kolejowa Orkiestra Dęta grała pieśni wojskowe i legionowe.

Pani dyrektor mgr Renata Skórka serdecznie powitała przybyłych gości. Odśpiewano Hymn Państwowy i dokonano aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej gen. Józefowi  Hallerowi. W imieniu  pani Ewy Haller de Hallenburg uczynił to pan Leszek Krupnik, a w imieniu władz państwowych poseł pan Stanisław Piotrowicz i starosta pan Adam Kmiecik. Orkiestra odegrała sygnał Wojska Polskiego. Na maszcie powiewała flaga narodowa, a słońce rozświetlało drzewa, które przybrały się we wszystkie kolory jesieni.

Poświęcenie tablicyProwadzący uroczystość, kpt. Bogusław Antas, poprosił Jego Ekscelencję Biskupa Edwarda Białogłowskiego o poświęcenie tablicy pamiątkowej. Biskup po dokonaniu tego aktu, odśpiewał pieśń "Z dawna Polski Tyś Królową". Był to ulubiony utwór gen. Józefa Hallera, słowami którego często modlił się w ważnych momentach swojego życia.
Gdy wybrzmiały słowa pieśni, a słuchacze nadal pogrążeni byli w zadumie i refleksji, harcmistrz Wiesław Hap odczytał apel poległych.

Odslonięcie tablicyCiszę przerwała orkiestra, odgrywając  „Pieśń Wojska Polskiego”, a poszczególne delegacje złożyły kwiaty obok tablicy pamiątkowej. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: pan Leszek Krupnik – Przewodniczący Towarzystwa gen. J. Hallera i Hallerczyków z Jurczyc oraz pan Wiesław Hap, który przedstawił działalność generała Józefa Hallera w związku Harcerstwa Polskiego w okresie II Rzeczypospolitej.

Uroczystość pod tablicą pamiątkową zakończył rozkaz wydany przez kapitana: „Dowódcy pocztów sztandarowych – sztandary odprowadzić”. W rytm muzyki wojskowej odmaszerowali ze swoimi sztandarami przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego - 139. Drużyna Harcerska "Lisy" przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, Światowego Związku Sybiraków, uczniowie klasy policyjno - strażackiej z LO w Kołaczycach, weterani  Armii Krajowej i sztandarowi Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Pani mgr Ewa Rączka zaprosiła zgromadzonych Gości, Grono Pedagogiczne i młodzież ZSUiS w Jaśle do głównego budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Na pięknie udekorowaną salę gimnastyczną  wprowadzono sztandary.

Przedstawiciel Rady Rodziców pan Aleksander Gorgosz odczytał akt ufundowania sztandaru i zwrócił się do Jego Ekscelencji Biskupa Edwarda Białogłowskiego z prośbą o poświęcenie sztandaru.
Następnie Starosta Powiatu Jasielskiego pan Adam Kmiecik odczytał akt nadania sztandaru wraz z imieniem gen. Józefa Hallera ZSUiS w Jaśle i przekazał Go Dyrektorowi Szkoły pani Renacie Skórce.

Awers Rewers

Pani Dyrektor po przyjęciu i ucałowaniu sztandaru zaprezentowała Go gościom, a mgr Ewa Rączka dokonała opisu wyglądu awersu i rewersu sztandaru nadanego naszej szkole. Odtąd hasło „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały” stanie się dla całej społeczności naszej szkoły priorytetem  w nauczaniu, wychowaniu i postępowaniu.

Pani Dyrektor Renata Skórka wręczyła sztandar przedstawicielom młodzieży, prosząc ich, aby szanowali najważniejsze wartości, honor i tradycję, godnie wypełniali obowiązki wobec Boga, Ojczyzny i Narodu, nie rezygnowali z postawy patriotycznej, wzorowej nauki oraz kierowali się w życiu wartościami przekazywanymi przez gen. Józefa Hallera.

Przyjmujący sztandar zobowiązał się w imieniu młodzieży dbać o niego, sumiennie wypełniać obowiązki i zawsze godnie reprezentować Naszą Szkołę.

Pan Witold Świdrak – przewodniczący AK, w imieniu wszystkich przedstawicieli pocztów sztandarowych, uroczyście, oddając Mu honor, wprowadził sztandar ZSUiS do grona jasielskich pocztów sztandarowych, a następnie wyprowadzono je ze sali.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości przemówienia okolicznościowe wygłosili:

 1. Pani Senator Alicja Zając
 2. Pan Poseł Stanisław Piotrowicz
 3. Pan Starosta Adam Kmiecik
 4. Pan Leszek Znamirowski – Wiceburmistrz
 5. Pan Władysław Kuźma – przedstawiciel Światowego Związku Sybiraków
 6. Pani Teresa Szczygło – przedstawiciel Ogólnopolskiego Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach
 7. por. Witold Świdrak - Prezes ZK AK
 8. Pan Waldemar Stahl - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Uroczystość nadania imienia Gen. Józefa Hallera Zespołowi Szkół zakończyła część artystyczna. Mottem przewodnim spektaklu były słowa, które żołnierze II Brygady Legionów dowodzonej przez brygadiera Józefa Hallera umieścili na krzyżu w Przełęczy Rogodze.

 „Młodzieży polska, patrz na ten krzyż.
 Legiony polskie dźwignęły go wzwyż
 Przechodząc góry, doliny i wały
 Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały”


Słowem i pieśnią młodzież przybliżyła sylwetkę generała Józefa Hallera, jego dzieciństwo w Jurczycach, działalność wojskową i harcerską,  wreszcie życie na emigracji. Gdyby nie Józef Haller "Polska nie miałaby Rarańczy, Kaniowa, Murmania, nie miałaby armii Hallera, nie miałaby  wreszcie komu z taką siłą i prawem powierzyć honoru Polaków". Nastrój powagi i rangi tej uroczystości podkreśliła także wspaniała dekoracja, która wprowadziła w klimat epoki. Biało - czerwone kwiaty skomponowane w finezyjne stroiki oddawały narodowy charakter uroczystości.
Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Renata Skórka, która serdecznie podziękowała wszystkim gościom za przybycie i zaprosiła do obejrzenia Szkolnej Izby Pamięci poświęconej generałowi Józefowi Hallerowi.
Wyeksponowane zostały w niej prace, które nasi uczniowie wykonali w ramach przygotowań do godnego przyjęcia przez szkołę imienia tego wielkiego Polaka. Były to prace nagrodzone w szkolnych konkursach plastycznych, literackich i historycznych. Znalazły się tu również albumy dotyczące życia generała, jego działalności na rzecz wolnej ojczyzny oraz przedstawiające związki Józefa Hallera z Jasłem.
Najcenniejsze eksponaty – mundur żołnierza Błękitnej Armii, mundur żołnierza II Brygady Legionów, furażerki, broń, odznaczenia i listy pisane przez hallerczyków – udostępniło nam Jasielskie Muzeum Regionalne. W ramach współpracy z tą instytucją, na prośbę Pani Dyrektor Renaty Skórki, w grudniu ubiegłego roku w salach wystawowych muzeum przygotowano wystawę dotyczącą działalności Józefa Hallera i życia hallerczyków z powiatu jasielskiego i tarnowskiego.
Część eksponatów wystawiono 18 października 2012 w trakcie naszej uroczystości, a pracownik muzeum mgr Mariusz Świątek, zainteresowanym osobom przedstawiał ich historię. Zaproszeni goście i zwiedzający mogli również obejrzeć multimedialną prezentację dotyczącą życia i działalności Błękitnego Generała. W szkolnej izbie pamięci wystawione zostały także Kronika Szkoły oraz Księga Pamiątkowa, do której mogły wpisać się zainteresowane osoby.

Uroczystość nadania ZSUiS imienia Gen. Józefa Hallera, poświęcenia sztandaru i tablicy pamiątkowej była dla całej społeczności szkolnej niezwykłą chwilą, która na stałe zapadnie wszystkim w pamięci.

Społeczność Szkoły dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wydarzenia.

 

Fotorelacja z uroczystości dostepna w galerii zdjęć cz. 1 oraz cz. 2

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na portalu jaslo4u.pl

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na portalu terazjaslo.pl 

Zapraszamy do obejrzenia reportażu zrealizowanego przez portal jaslo4u.pl

e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia