24 Luty 2020
Nasze kierunki w roku szkolnym 2019/20

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

Plan lekcji (.pdf)

Matura 2019 (.pdf)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Egzamin maturalny i zawodowy 2019

ORE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Oferta Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Wyprawka szkolna 2012 - przyjmowanie wniosków
Wyprawka szkolna 2012 - przyjmowanie wniosków

Do 31 sierpnia rodzice (prawni opiekunowie) mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2012/2013. Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I - IV szkoły podstawowej; w klasach I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum; uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie przysługuje uczniom z rodzin, których dochód nie przekracza 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę (w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto) lub wymagającym pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z wyłączeniem kl. I, a także uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W zakładce Do pobrania/Dla gimnazjalistów znajdują się:
- wniosek dla uczniów zsz i technikum
- wniosek dla uczniów zsz specjalnej
- oświadczenie o dochodach
- tekst rozporządzenia

e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia